Solängets Travsällskap • 0660-37 65 05

Kommande tävlingsdagar: Ponnytravdag. Lördag 19 maj, kl. 12:00
Lunchtrav med V4. Tisdag 5 juni, kl. 12:20

Solänget – en viktig anläggning för travsporten

Detta är mina tankar kring Solänget och vår tränings- och tävlingsverksamhet.

Utgångspunkten är att Solängets Travbana alltid ska bibehålla den identitet som byggts upp under årtionden. Alla verksamma ska känna tillhörighet till anläggningen och Solänget är och förblir vår hemmabana.

Det händer mycket just nu inom travsporten i Sverige. Vi på Solänget berörs naturligtvis av detta. Under många år har spelomsättningen ökat och banorna har fått bra med resurser från Svensk Travsport och ATG. Vi har trots detta, som liten bana, inte alltid prioriterats. De stora banorna har fått en allt större del av kakan. Fel tycker vi naturligtvis. Från att för några år sedan haft ca 25 tävlingsdagar per år har vi nu 14. Nu när pengarna tryter totalt sett kan det bli ännu svårare för oss, utifrån de riktlinjer för fördelning av medel som finns idag, att få tillräckligt med centrala medel för att driva sporten och anläggningen utifrån de mål vi satt upp för Solänget.

Detta innebär att vi måste hitta smarta lösningar för att säkerställa en långsiktig och hållbar framtid för Solängets anläggning och för vår verksamhet. Här finns det säkert många vägar att gå. Det viktiga är att vi aktiva på Solänget gemensamt hittar lösningar och tror på det vi kommer fram till. Jag tror att samarbete är ett nyckelord för att vi ska lyckas behålla den verksamhet vi har idag och förhoppningsvis utveckla den ytterligare.

Vi på Solänget har en mycket bra tränings- och tävlingsanläggning som i mina ögon borde marknadsföras bättre. Den skulle kunna bli Norrlands bästa kombinerade tränings- och tävlingsanläggning, om den inte redan är det. 

Det är mycket som är bra idag. Vi har bra träningsförhållanden, en uppskattad travskola, framgångsrika tränare både proffs och amatörer, engagerad personal både fast anställda och alla som jobbar i samband med tävlingar. Min bild är också att vi har ett bra samarbetsklimat och en positiv anda. Sist men inte minst, vi har en ekonomi i balans vilket innebär att vi kan, förutom att sköta sporten och den kontinuerliga driften av avläggningen, jobba med utveckling av anläggningen både på kort och på lång sikt.
Det finns naturligtvis mycket som kan bli bättre. Förbättringspotential finns vad gäller stallar, banprofil, teknisk utrustning (ljud, ljus mm), utnyttjande av travanläggningen, hagar, antal hästägare och tränare, reklam- och andra intäkter än de från ST/ATG mm.

Vi som travsällskap kan inte påverka allt. Det som bl.a. är svårt att påverka är Sveriges spelpolitik, ATG:s avtal med staten, utlandsspelet och den tilldelning vi får från ST/ATG.

Vi försöker påverka men det är inte lätt.

Det som vi på Solänget direkt kan påverka är reklam- och andra intäkter, lokalt/regionalt spel, banans ekonomi, antalet hästägare och tränare, kansliarbetets funktion, antal idéella arbetstimmar, BAS-organisationernas aktiviteter samt samarbete mellan dessa och travsällskapet mm.

Hur ska vi göra detta?

Jag tror att vi, utan att tumma på Solängets identitet som travbana, måste bli bättre på att titta på vad som sker på andra banor i Sverige och ta efter det som är bra för oss. Det gäller allt från sport till hur skötsel av anläggningen och marknadsarbetet kan ske. Vi måste också bli bättre på att söka extern finansiering, inte bara från sponsorer/samarbetspartners utan också från regionala, nationella och internationella aktörer som har mycket pengar som ska användas till utvecklingsarbete. 

Vi på Solänget har varit öppna för samarbete med andra banor under en lång period. Samarbete sker redan idag. Vi köper sporttjänster från Dannero, vi hjälper och får hjälp av andra banor i närheten vid större tävlingsdagar mm. Just nu för vi diskussioner med Umåker angående ett samarbete där de får del av det vi är bra på och där vi får dra nytta av det Umåker kan bättre än oss. Här är utgångspunkten att vi utifrån samarbetet i framtiden kommer att göra ett bättre arbete till oförändrad eller lägre kostnad. Inget är klart men diskussioner förs i en positiv anda. Förutsättningarna förändrades något när Umåkers travbanechef slutade.

Min förhoppning är att ett samarbete, oavsett med vilka det sker ska göra att vi blir effektivare och bättre på marknadsföring och paketering av event/tävlingar (vilket bl a  innebär tydligare erbjudanden till sponsorer/samarbetspartners och systematik vad gäller annonsering), utbildningar av personal och tränare, rekrytering av tränare och hästägare, bättre nyttjade av våra fastigheter och sist men inte minst få in nytt blod vilket ofta innebär nya idéer. 

Förutom frågor som berör löpande drift, sport och ekonomifrågor diskuterar vi i styrelsen med Umåkers styrelse om eventuellt framtida samarbete och med Svensk travsport angående vårt framtida uppdrag som travbana. Vi bidrar till fler andelshästar, har beslutat att under året investera i nya kameror på banan samt i en värmepumpsanläggning som minskar energianvändningen och därmed kostnader. Dessutom görs en utredning angående Källans (de 8-9 ha vi äger i anslutning till ridskolan) framtida användning och potential.

Det som är extra roligt är att initiativ för att stärka Solänget tas från många håll. Solängsstugan som samlingspunkt, hästägarföreningens initiativ till ny andelshäst och deras ansvar för provloppen samt den enkät som Lena Sundström tagit fram som är riktad till B-tränare som slutat är bara ett axplock av sådant som sker på initiativ från aktiva och medlemsorganisationer.

Det är också positivt att fler tränare hyr stall på banan. Det visar att vi redan nu har en attraktiv anläggning.  

Det kommer att tas två viktiga beslut på central nivå under hösten som kommer att beröra oss på Solänget. Det ena är ”banornas uppdrag” vilket innebär att Svensk Travsport utifrån de kriterier som finns för fördelning av medel, och förhoppningsvis det utvecklingsarbete som bedrivs på banorna, tänkt sig Solängets och andra travbanors framtid. Det andra är förlängning och avtalet med staten angående Svensk spelpolitik. Oavsett hur dessa beslut kommer att se ut tycker jag att vi på Solänget kan se framtiden med tillförsikt. Vi har förutsättningar att göra någonting mycket bra av vår anläggning samt vår roll som travbana och arrangör av travsport som genererar intäkter till svensk travsport och till Solänget.

Lyssna gärna på dessa ”podcasts” från Svensk Travsport:

Travsportens avtal med staten angående spelet: Hans Ljungkvist, ordförande Svensk Travsport, berättar om avtalet med staten  där det bl a sägs att svensk travsport backar 300 000 kr varje dag.
http://www.mastrocdownload.se/svensk_travsport/x/podcast_radio_03.html

Hur ska Svensk Travsport förbättras? Johan Lindberg, biträdande generalsekreterare, och Petter Johansson, sportchef, Svensk Travsport, berättar om sin syn på hur travsporten i Sverige ska förbättras. Här sägs bl a att skapa ett divisionssystem för att gynna de som inte har de bästa hästarna. http://www.mastrocdownload.se/svensk_travsport/x/podcast_radio_04.html

Läs gärna också Johan Lindbergs veckobrev som du hittar här: https://www.travsport.se/artikel/lindbergs_veckobrev

Nu siktar vi mot nästa tävlingssäsong med V75 och många andra intressanta tävlingar och andra aktiviteter på Solänget.

Jan Nyman
Ordförande
Solängets Travsällskap

Det er of course mange faktorer du kanskje husker om medisiner. Internett er en raskeste metode for å få medisiner. Viagra er en medisin foreskrevet for å behandle mange klager. Hva vet du om "Viagra virkning"? Hva er de viktigste fakta du bør huske å vurdere om dette? Å velge det beste behandlingsalternativet for en merkelig sykdom kan bli veldig forvirrende med tanke på ytelser og nedgangene i de oppnåelige behandlingsmetodologiene. Hva vet du allerede har om "Hva er Viagra"? Senere kan det være interessant å snakke om "Bivirkninger av Viagra". Psykiske problemer kan dempe ditt ønske og kan føre til erektil dysfunksjon. Depresjon påvirker alle faser av livet, deriblant kjønnsdrift. Selvfølgelig, ta Viagra bare som foreskrevet av legen din.

Kontakt

Solängets Travsällskap
Travbanan
894 35 Själevad

Travbanechef, Marknad och konferenser
Ivan Hellström, 0660-37 65 93, 070-761 73 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kansli och service till aktiva

 

 

Ekonomi

 

Anläggningsansvarig
Staffan Osterling, 070-334 73 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Hästägaransvarig

 

Travskola/ungdom

 

Ordförande

Vaktmästare 
Anläggning VTG genom HP Maskin, Håkan Persson 070-631 19 21

Sekretariatet: 0660 - 37 65 05
Telefontid: Måndag till torsdag, 9:00-12:00.
Telefax: 0660 - 37 81 00
Vaktmästare/Telefonsvarare:
Vaktmästare Akuta problem med: (Vatten/Avlopp, El, Fläkt/värme)

Restaurang/Solängskrogen:072-222 27 68
Inskrivning: 0660 - 37 88 95
Banveterinär: Annika Larsson/Eldeklint, 070-542 95 39
Anmälningar: 070-666 09 21, 0660-37 65 94
Evidensia Hästklinik: Umeå 090-223 30, boka Solänget
- faxnr: 0660 - 37 67 97